We hechten veel belang aan sportiviteit en fairplay, dit zowel op als naast het veld.

Respect voor tegenstander, scheidsrechter en de infrastructuur zit in het DNA van de hockeysport! 

Van onze spelers verwachten we dat ze deze waarden actief uitdragen als vertegenwoordigers van onze club!

Aan de ouders vragen we om hier aan te denken bij het aanmoedigen van de spelertjes. Blijf ten alle tijde positief!